Yogakurser/ workshops

Jag är utbildad inom olika yogaformer och varje form har sina guldkorn. I mina workshops och kurser har jag valt att använda mig utav just de guldkornen. Vi flödar, vi hittar ett lugnare tempo och vi släpper taget. 

MER OM DE YOGAFORMER JAG UTÖVAR

Hatha

Hatha är en fysisk yogaform som praktiseras i ett lugnare tempo. Positionerna hålls lite längre än i många mer flödande former av yoga. 

Vinyasa

Med dynamiska flöden synkroniseras andning och rörelser mellan olika positioner i detta sätt att praktisera yoga. 

Ashtanga

Ashtanga yoga är en fysiskt krävande dynamisk yogaform där specifika positioner utförs i en bestämd ordning i synkronisering med andningen.

Yin Yoga

Yin Yoga ger stillhet och medveten närvaro i passiva positioner med en lätt, mjuk stretch. 

Yoga Nidra

Yoga Nidra är en guide till djup avkoppling, ett utforskande av olika medvetandetillstånd, mellan sömn och vakenhet. 

Pranayama & meditation

Andningstekniker

Yinmetoden & YinMyo Release

YinMyo-Release är en specifik form av myofascial release som har utformats specifikt för yinyogapraktiken. Syftet är att lösgöra spänningar lokalt för att påverka hela kroppen.

Yoga med Marie Vorrei