INTEGRITETSPOLICY

Vår webbplatsadress är: https://vorrei.se.

Information om dataskyddsförordningen. Information om personuppgiftsbehandling.

Den 25/5-2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, df, i kraft och ersätte då personuppgiftslagen (PUL).

Med det stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som kund till Vorrei Rörelseterapeut om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vorrei Rörelseterapeut åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Vorrei Rörelseterapeut är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgifter som hämtas om dig eller som du lämnar till oss

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna leverera den bästa servicen till dig.

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnr

Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

 • Ändamålen med behandlingen
 • För att kunna kommunicera med dig
 • För att upprätta och underhålla din journal hos oss
 • För att underhålla dina beställningar
 • För att administrera din betalning av tjänsterna
 • För att administrera dina ärenden hos oss
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
 • För att kunna genomföra marknadsundersökningar
 • För att kunna komma i kontakt med dig och skicka information och erbjudande till dig.

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalade fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kommer INTE att överföras till länder utanför EU/EES (inte utanför Sverige heller)

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Rätt att begära information

Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss.

Google Analytics

Denna webbplats använder tjänsten “Google Analytics” från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) för att analysera hur användarna använder webbplatsen. Tjänsten använder “cookies” – textfiler som lagras på din terminal. Den information som samlas in av cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

IP-anonymisering används på denna webbplats. Användarens IP-adress förkortas inom EU:s medlemsländer och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna förkortning eliminerar den personliga referensen för din IP-adress. Enligt villkoren i avtalet om datadelning mellan webbplatsoperatörerna och Google Inc. använder Google Inc. den insamlade informationen för att utvärdera webbplatsens användning och aktivitet och för att tillhandahålla tjänster relaterade till internetanvändning.

Du har möjlighet att förhindra att cookien lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Det kan inte garanteras att du kan använda alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookies.

Du kan också använda ett insticksprogram i webbläsaren för att förhindra att den information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till och används av Google Inc.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta mig på marie@vorrei.se