Vila är inte detsamma som avkoppling

Har du någonsin upplevt vägledd avslappning och stillhet? Det är en behaglig känsla, inte sant? Men ibland kan avslappning och stillhet vara stressande. Att ligga stilla kan framkalla frustration, och att vara tyst kan kännas påfrestande.

Vad händer om vi närmar oss det på ett annorlunda sätt? Genom att använda medvetna rörelser kan vi skapa närvaro och samtidigt uppnå stillhet inom oss. Förkroppsligad kognition är det språk som uttrycker sig genom våra känslor. När vi når ett tillstånd av vila och lugn får vi tillgång till vår inre visdom, vår naturliga ritning, och börjar beskriva detta språk inifrån.

Även utan kunskap om de olika strukturerna i vår kropp eller vetenskapen om reglering av nervsystemet kan vi uppleva följande: ”mjuk kropp”, ”känsla av lätthet”, ”upptäcka det som känns lätt” och ”uppnå frihet”. Vi låter orden som ”komma till tystnad”, ”upptäcka inre lätthet”, ”mjuka”, ”närma sig”, ”omhulda”, ”släppa taget”, ”vila” och ”hitta det som känns bra” uppstå.

Ord som ”slappna av” eller ”stillhet” antyder ofta orörlighet. När kroppen befinner sig i ett tillstånd av inaktivitet kan det leda till ansträngning eller till och med hjärtklappning hos vissa individer. Vi kan undvika detta genom att delta i kroppens självreglerande process.

Jag uppskattar verkligen orden ”vila” och ”tystnad”. ”Ta en stund att pausa och vila”. Att tillåta denna stund att ta sin plats utan att förbjuda tankar eller rörelser. Vila innebär att ta en paus från fysisk eller känslomässig stress så att kroppens naturliga återhämtningsprocess kan äga rum.

Ta en stund att vila, en stund att komma till tystnad, och sedan tillåt rörelser att uppstå. På så vis får vi tillgång till kroppens självreglerande förmåga att läka genom rörelse, där rörelserna är lätta.

Rörelse som livsfilosofi

För mig är rörelse inte bara en handling utan en livsfilosofi. Utan rörelse tenderar jag att stagnera, både fysiskt och mentalt. Rörelse utgör en grundpelare i mitt liv, och dess vikt sträcker sig över olika dimensioner.

Fysisk aktivitet är en del av rörelsen, vare sig det är genom träning eller yoga, där min kropp får utlopp för sin rörelseförmåga. Men det är också den mentala rörelsen, när jag utforskar nya idéer eller absorberar ny kunskap. Till och med den emotionella rörelsen, när jag navigerar genom olika känslor och erfarenheter, är en del av denna dynamik.

Jag är övertygad om att omfamna rörelse i alla dess former är nyckeln till hälsa, välbefinnande och personlig utveckling.

När min kropp signalerar obehag, reflekterar jag över rörelsen och flödet inom mig. Vad har jag försummat? Vad kan jag förändra? Smärta är sällan en del av min vardag, men när den uppstår strävar jag ändå efter att skapa en rörelse som passar min kropp, för att återställa flödet och eliminera stagnationen.

Rörelse är en kraftfull källa till ständig upptäckt och förändring.

Utforska rörelsen i din nacke
Nackleden är komplex och möjliggör flera viktiga rörelser i nacken:
Böjning och böjning bakåt: Nackleden gör det möjligt för nacken att böjas framåt (flexion) och bakåt (extension). Detta är användbart för att böja huvudet nedåt eller titta uppåt.

 • Sidoböjning: Leden tillåter även sidoböjning (lateralflexion) av nacken åt höger och vänster. Det gör att du kan luta huvudet åt sidorna.
 • Rotation: Rotation av huvudet åt höger och vänster möjliggörs också av nackleden. Detta tillåter dig att vrida huvudet åt olika håll.
 • Kombinerade rörelser: Nackleden gör det möjligt för en kombination av dessa rörelser, vilket är användbart för att utföra vardagliga aktiviteter och för att ha flexibilitet och rörlighet i nacken.

Dessa rörelser är avgörande för att vi ska kunna se omkring oss, interagera med vår omgivning och utföra olika aktiviteter med huvudet och överkroppen. Nackleden är en viktig del av kroppens rörelsesystem och arbetar i harmoni med andra strukturer för att ge stabilitet och rörelseförmåga åt nacken.

Utforska rörelsen i dina axlar

Axelleden är en av de mest rörliga lederna i kroppen och tillåter en stor variation av rörelser i armen. Den är en så kallad kulled, vilket ger den en enorm rörelseförmåga i flera riktningar:

 • Lyfta armen: Axelleden tillåter armens rörelse bort från kroppen, uppåt och i sidled, vilket gör det möjligt att lyfta armen över huvudet.
 • Rotation: Du kan rotera armen i axelleden, vilket gör att handflatan kan peka uppåt och nedåt.
 • Framåt och bakåt rörelse: Du kan föra armen framåt, såsom att sträcka fram armen för att hälsa, samt bakåt mot kroppen.
 • Sidledsrörelser: Sidledsrörelser, som att lyfta armen åt sidan eller föra den mot mitten av kroppen.
 • Kombination av rörelser: Dess flexibilitet tillåter en kombination av dessa rörelser i olika plan för att utföra mer komplexa handlingar, som att kasta en boll, måla eller utföra sportaktiviteter.

Denna imponerande rörelseomfång möjliggörs av kombinationen av axelledens anatomiska strukturer, inklusive ledband, muskler och kapsel, som arbetar tillsammans för att ge stabilitet och rörlighet.

Utforska rörelsen i din höft

Höftleden är en av de största och mest rörliga lederna i kroppen. Dess rörelseomfång möjliggör olika typer av rörelser:

 • Flexion och extension: Höftleden tillåter böjning (flexion) och sträckning (extension) av benet framåt och bakåt. Detta är användbart när du böjer dig framåt eller reser dig upp från en sittande position.
 • Abduktion och adduktion: Det är möjligt att föra benet utåt från kroppen (abduktion) och tillbaka in mot kroppens mittlinje (adduktion). Detta används när du sätter benet åt sidan eller när du för det tillbaka till en central position.
 • Rotation: Höftleden möjliggör även rotation av benet inåt och utåt. Detta är användbart för att rotera höften när du vrider dig åt olika håll.
 • Kombinerade rörelser: Genom att kombinera dessa rörelser kan höftleden ge en bred rörelseförmåga för att utföra komplexa rörelser, som gång, löpning, och olika idrottsaktiviteter.

Höftleden spelar en viktig roll i att stödja kroppens vikt och möjliggör rörelse i olika plan. Dess stabilitet och rörlighet är viktiga för att utföra många vardagliga aktiviteter och fysiska övningar.

Utforska din knäled

Knäleden är en kritisk led för rörelse och stöd i underkroppen. Dess rörelseomfång möjliggör flera viktiga rörelser:

 • Böjning och sträckning: Knäleden tillåter böjning (flexion) och sträckning (extension) av benet. Flexion används när du böjer benet, medan extension används när du sträcker ut benet.
 • Rotation: Även om knäleden inte är primärt utformad för rotation, kan den medverka i viss grad av inre och yttre rotation av underbenet när knät är böjt.
 • Litet sidledsrörelse: Det finns en liten grad av sidledsrörelse i knäleden, vilket kan hjälpa till att justera benets position.
 • Kombinerade rörelser: Knäleden arbetar tillsammans med höft- och fotleden för att möjliggöra komplexa rörelser, särskilt under aktiviteter som gång, löpning, hopp och böjningar.

Dessutom är knäleden stabiliserande och bär en betydande del av kroppsvikten under rörelse och aktivitet. Den har en viktig roll för att ge stöd och möjliggöra rörelse i flera riktningar.

Utforska rörelsen i din fotled och en viktig led som möjliggör flera rörelser:

 • Plantarflexion och dorsalflexion: Fotleden möjliggör rörelser som kallas plantarflexion (fotens pekande nedåt) och dorsalflexion (fotens lyftning uppåt mot kroppen). Dessa rörelser används när du går, springer och böjer foten.
 • Inversion och eversion: Inversion är när fotens sida pekar uppåt och eversion är när fotens sida pekar nedåt. Dessa rörelser tillåter foten att vridas inåt och utåt.
 • Rotation: Fotleden kan också rotera för att vrida foten inåt eller utåt, vilket är användbart för att anpassa fotens position under gång och andra aktiviteter.

Fotleden är grundläggande för balans, stabilitet och rörelseförmåga i vardagen. Dess flexibilitet och förmåga att röra sig i olika riktningar är avgörande för att gå, springa, hoppa och utföra olika aktiviteter där fotens rörelse är involverad.

”Lyssna innan din kropp skriker”

Att lyssna på din kropp betonar vikten av att vara uppmärksam på din kropps signaler. Att du tar initiativ och agerar i förväg innan din kropp skriker, att förebygga problem eller förbättra situationen istället för att reagera på dem när de uppstår. Hur ofta lyssnar du?

2013 var året som jag levde med öronproppar och hörselskydd, allt för att inte lyssna. Levde utanför min kropp och bara körde på. Jag tog intryck från allt utifrån, sociala medier, tidningar och alla goda råd. Så här gör du för att springa en mil på snabbt, så här gör du för att lära dig stå på händer, så här ska du äta för att må bäst. Jag satte höga krav på mig själv och förväntningar både från dig själv och omvärlden, ivet snurrade på alldeles för fort.

Jag tränade hårdare, jobbade mer, sov mindre och dagarna fylldes med aktiviteter. Min löpning har varit mitt sätt att rensa huvudet, nu klarar jag inte ens att springa en kilometer utan att flåsa som jag har sprungit ett maratonlopp. Även när min man uppmärksammade mig på att jag inte hörde timer på klockan så skrattade jag bort det. Jag har vant mig med den ständiga ringningen i mina öron. Inte ens då lyssnade jag, jag reagerade inte.

För att jag skulle vakna till var vid en regelbunden hälsokontroll som visade att mitt blodtryck inte var bra. Vid ett tillfälle i affären när kraftlösheten slog till i hela kroppen. Hade jag inte haft kundvagnen hade jag rasat ihop där och då. Där någonstans började min resa till var jag är idag.

Time out från jobbet, time out från sociala medier, time out från de flesta aktiviter. Mer tid för återhämtning, gå långsamt i naturen, lära mig sova igen, lära mig att säga nej. Det tog sin tid och det var lärorikt. Ibland kändes det som ett nederlag, ibland kände jag mig så stark. Och det har varit en resa och fortfarande är. Fast idag är min resa på ett annat sätt. Nu har jag lärt mig lyssna på min kropp och mina signaler.

Träning, löpning och yoga är en viktig del i mitt liv, jag mår bra av det idag. Jag tycker om att vara aktiv med familj och vänner. Jag älskar mitt hem och är gärna ute i trädgården, mina dagar fylls. Mitt arbete idag är att driva mitt eget företag. Jag behöver ha många hattar på mig, VD- hatten, ekonomichefen, personalchefen, administratören, säljaren och Doern. Det kan låta mycket och stressigt. Den stora skillnaden är att jag säger nej emellanåt när jag känner att det blir för mycket, när känslan kommer att jag inte hinner med. Då bromsar jag. Jag prioriterar, vad jag behöver göra och vad jag kan avstå ifrån. Vilket ger mig energi, vilket drar energi. Det är min viktiga lärdom.

Vid en förändring kan det ta olika lång tid beroende på situationen och vad som behöver ändras. I mitt fall är jag glad över den hälsokontroll jag var på, den hjälpte mig att jag börja lyssna. Jag behövde en förändring, första förändring var att byta jobb. Sen har förändringen pågått under flera år. Utbildningar, min träning, mina aktiviteter, min sömn. Framför allt, vad är viktigt för mig och vad behöver jag för att må bra. Jag behöver ta ansvar.

Att lyssna är fint. När du ger av din tid och din uppmärksamhet till någon som behöver bli lyssnad på, ger du en av livets finaste gåvor. Hur mycket av den tiden ger du till dig själv, att bli lyssnad på, av dig själv? Ge tid och uppmärksamhet till sig själv, att lyssna på sina egna behov och känslor, är lika viktigt som att vara lyhörd för andra.

Som yogalärare och massageterapeut har jag lärt mig att uppskatta betydelsen av självomsorg och närvaro. Att avsätta tid för självreflektion och att vara med sig själv kan vara en värdefull övning för att upprätthålla balans och välmående i ditt liv.