Rörelse som livsfilosofi

För mig är rörelse inte bara en handling utan en livsfilosofi. Utan rörelse tenderar jag att stagnera, både fysiskt och mentalt. Rörelse utgör en grundpelare i mitt liv, och dess vikt sträcker sig över olika dimensioner.

Fysisk aktivitet är en del av rörelsen, vare sig det är genom träning eller yoga, där min kropp får utlopp för sin rörelseförmåga. Men det är också den mentala rörelsen, när jag utforskar nya idéer eller absorberar ny kunskap. Till och med den emotionella rörelsen, när jag navigerar genom olika känslor och erfarenheter, är en del av denna dynamik.

Jag är övertygad om att omfamna rörelse i alla dess former är nyckeln till hälsa, välbefinnande och personlig utveckling.

När min kropp signalerar obehag, reflekterar jag över rörelsen och flödet inom mig. Vad har jag försummat? Vad kan jag förändra? Smärta är sällan en del av min vardag, men när den uppstår strävar jag ändå efter att skapa en rörelse som passar min kropp, för att återställa flödet och eliminera stagnationen.

Rörelse är en kraftfull källa till ständig upptäckt och förändring.

Utforska rörelsen i din nacke
Nackleden är komplex och möjliggör flera viktiga rörelser i nacken:
Böjning och böjning bakåt: Nackleden gör det möjligt för nacken att böjas framåt (flexion) och bakåt (extension). Detta är användbart för att böja huvudet nedåt eller titta uppåt.

 • Sidoböjning: Leden tillåter även sidoböjning (lateralflexion) av nacken åt höger och vänster. Det gör att du kan luta huvudet åt sidorna.
 • Rotation: Rotation av huvudet åt höger och vänster möjliggörs också av nackleden. Detta tillåter dig att vrida huvudet åt olika håll.
 • Kombinerade rörelser: Nackleden gör det möjligt för en kombination av dessa rörelser, vilket är användbart för att utföra vardagliga aktiviteter och för att ha flexibilitet och rörlighet i nacken.

Dessa rörelser är avgörande för att vi ska kunna se omkring oss, interagera med vår omgivning och utföra olika aktiviteter med huvudet och överkroppen. Nackleden är en viktig del av kroppens rörelsesystem och arbetar i harmoni med andra strukturer för att ge stabilitet och rörelseförmåga åt nacken.

Utforska rörelsen i dina axlar

Axelleden är en av de mest rörliga lederna i kroppen och tillåter en stor variation av rörelser i armen. Den är en så kallad kulled, vilket ger den en enorm rörelseförmåga i flera riktningar:

 • Lyfta armen: Axelleden tillåter armens rörelse bort från kroppen, uppåt och i sidled, vilket gör det möjligt att lyfta armen över huvudet.
 • Rotation: Du kan rotera armen i axelleden, vilket gör att handflatan kan peka uppåt och nedåt.
 • Framåt och bakåt rörelse: Du kan föra armen framåt, såsom att sträcka fram armen för att hälsa, samt bakåt mot kroppen.
 • Sidledsrörelser: Sidledsrörelser, som att lyfta armen åt sidan eller föra den mot mitten av kroppen.
 • Kombination av rörelser: Dess flexibilitet tillåter en kombination av dessa rörelser i olika plan för att utföra mer komplexa handlingar, som att kasta en boll, måla eller utföra sportaktiviteter.

Denna imponerande rörelseomfång möjliggörs av kombinationen av axelledens anatomiska strukturer, inklusive ledband, muskler och kapsel, som arbetar tillsammans för att ge stabilitet och rörlighet.

Utforska rörelsen i din höft

Höftleden är en av de största och mest rörliga lederna i kroppen. Dess rörelseomfång möjliggör olika typer av rörelser:

 • Flexion och extension: Höftleden tillåter böjning (flexion) och sträckning (extension) av benet framåt och bakåt. Detta är användbart när du böjer dig framåt eller reser dig upp från en sittande position.
 • Abduktion och adduktion: Det är möjligt att föra benet utåt från kroppen (abduktion) och tillbaka in mot kroppens mittlinje (adduktion). Detta används när du sätter benet åt sidan eller när du för det tillbaka till en central position.
 • Rotation: Höftleden möjliggör även rotation av benet inåt och utåt. Detta är användbart för att rotera höften när du vrider dig åt olika håll.
 • Kombinerade rörelser: Genom att kombinera dessa rörelser kan höftleden ge en bred rörelseförmåga för att utföra komplexa rörelser, som gång, löpning, och olika idrottsaktiviteter.

Höftleden spelar en viktig roll i att stödja kroppens vikt och möjliggör rörelse i olika plan. Dess stabilitet och rörlighet är viktiga för att utföra många vardagliga aktiviteter och fysiska övningar.

Utforska din knäled

Knäleden är en kritisk led för rörelse och stöd i underkroppen. Dess rörelseomfång möjliggör flera viktiga rörelser:

 • Böjning och sträckning: Knäleden tillåter böjning (flexion) och sträckning (extension) av benet. Flexion används när du böjer benet, medan extension används när du sträcker ut benet.
 • Rotation: Även om knäleden inte är primärt utformad för rotation, kan den medverka i viss grad av inre och yttre rotation av underbenet när knät är böjt.
 • Litet sidledsrörelse: Det finns en liten grad av sidledsrörelse i knäleden, vilket kan hjälpa till att justera benets position.
 • Kombinerade rörelser: Knäleden arbetar tillsammans med höft- och fotleden för att möjliggöra komplexa rörelser, särskilt under aktiviteter som gång, löpning, hopp och böjningar.

Dessutom är knäleden stabiliserande och bär en betydande del av kroppsvikten under rörelse och aktivitet. Den har en viktig roll för att ge stöd och möjliggöra rörelse i flera riktningar.

Utforska rörelsen i din fotled och en viktig led som möjliggör flera rörelser:

 • Plantarflexion och dorsalflexion: Fotleden möjliggör rörelser som kallas plantarflexion (fotens pekande nedåt) och dorsalflexion (fotens lyftning uppåt mot kroppen). Dessa rörelser används när du går, springer och böjer foten.
 • Inversion och eversion: Inversion är när fotens sida pekar uppåt och eversion är när fotens sida pekar nedåt. Dessa rörelser tillåter foten att vridas inåt och utåt.
 • Rotation: Fotleden kan också rotera för att vrida foten inåt eller utåt, vilket är användbart för att anpassa fotens position under gång och andra aktiviteter.

Fotleden är grundläggande för balans, stabilitet och rörelseförmåga i vardagen. Dess flexibilitet och förmåga att röra sig i olika riktningar är avgörande för att gå, springa, hoppa och utföra olika aktiviteter där fotens rörelse är involverad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *